Ångerrätt

Innehåll

Nordea Node ingår distansavtal med privatpersoner kring försäkringsförmedling. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen ska Nordea Node, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten.

Allmän information om ångerrätt

Kund som är privatperson har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med Nordea Node genom att meddela Nordea Nodes kundtjänst om detta antingen via brev, per telefon, via e-mail eller Nordea Nodes webbplats (adress nedan) inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Ångerrätten gäller endast för det inledande tjänsteavtalet och inte för sådana tjänster eller transaktioner som redan utförts. Givetvis har kunden även efter att ångerrätten gått ut rätt att säga upp sina avtal, i enlighet med de allmänna villkoren.

Om kund utnyttjar ångerrätten har Nordea Node rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid kunden utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess att kunden utnyttjat ångerrätten.

Nordea Node AB/kundtjänst
Box 3158
103 63 Stockholm
Tel: 021-220 30
E-post: support@nordeanode.se

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor