Ansvarsförsäkring

Innehåll

Nordea Node har tecknat ansvarsförsäkring hos hos AIG Europe Limited Adress: Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, tel 08 506 920 00. Hemsida: www.aig.com

Nordea Node har tecknat en försäkring som täcker skadeståndsskyldighet som bolaget kan ådra sig i samband med försäkringsförmedling. Drabbas kunden av skada eller ekonomisk förlust där kunden anser att bolagets agerande har vållat denna, har kunden även möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 Euro, där den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 3 901 130 Euro.

Om kunden anser sig ha lidit skada är det viktigt att anspråk framställs utan dröjsmål för att undvika att rätten till skadestånd eller försäkringsersättning går förlorad.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor