Reklamation eller klagomål

Innehåll

Nordea Node gör allt för att våra kunder ska vara nöjda. Men ibland har man olika synpunkter eller det går fel. Då vill Nordea Node att du som kund så snabbt som möjligt kontaktar Nordea Node så ska vi göra allt för att försöka lösa problemet. Om det inte fungerar så har vi en tydlig process för att hantera reklamationer och klagomål. Att lämna in ett klagomål kostar inget för dig som kund.

Reklamera först

Är du som kund missnöjd med Nordea Nodes tjänster skall du i första hand vända dig till Nordea Nodes kundtjänst. Det är viktigt att du kontaktar Nordea Nodes kundsupport med din reklamation så snart som möjligt, antingen per telefon 021-220 30 eller via e-mail support@nordeanode.se

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos Nordea Nodes kundtjänst fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen Klagomålsansvarig hos Nordea Node. Bolagets klagomålsansvarige nås på complaints@nordeanode.se. Kund kan även framställa klagomål till bolaget via följande adress:

Nordea Node AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 3158
103 63 Stockholm

Ärendet ska framställas skriftligen. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av notor, kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Nordea Nodes målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Nordea Node. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Oberoende vägledning och hjälp utanför Nordea Node

Kund, som är konsument, kan också erhålla vägledning från:
Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 - 22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Sådan vägledning kan även lämnas av den kommunala konsumentvägledningen i kundens hemkommun.

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Konsumenter har också möjligheten att få sin rätt prövad av:

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor