Intressekonflikter

Innehåll

Nordea Node har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger även att om en intressekonflikt som kan komma att påverka en kunds intressen negativt existerar, och Bolaget inte kunnat vidta åtgärder för att undvika denna, ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra rådgivning för kunden.

Nordea Node har inget ägande i något försäkringsföretag, men ägs till 100 procent av Nordea Livförsäkring AB (publ). Bolaget distribuerar pensionsförsäkringar åt Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) samt riskförsäkringar åt Euro Accident Livförsäkring AB.

Bolagets rådgivning är baserad på en mer begränsad analys av olika försäkringsbaserade investeringsprodukter och rådgivningen sker inte på grundval av en opartisk analys.

I försäkringsdistributionssituationer då Bolaget inte avser att lämna råd till kunden kommer Bolaget att klargöra kundens krav och behov i fråga om försäkringsskydd och tillse att kunden erhåller objektiv och tydlig information om de försäkringsprodukter som distribueras.

På kunds begäran kan Nordea Node lämna ytterligare information kring riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor