Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Innehåll

Information avseende Nordea Nodes policy för integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen och investeringsrådgivningen samt försäkringsdistributionen

Nordea Node tar inom ramen för sin rådgivning hänsyn till miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterade omständigheter som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringars värde. Vår målsättning är att kunden inte ska exponeras mot hållbarhetsrisker som kan leda till sådan betydande negativ inverkan. För att uppnå denna målsättning tillämpar vi normbaserad screening och exkludering inom vissa sektorer.

Exkludering av vissa finansiella instrument från vårt produktutbud förväntas minska kundernas exponering mot hållbarhetsrisker. Sådana exkluderingar kan däremot bidra till en ökad koncentrationsrisk, vilket i sig kan leda till högre volatilitet och större risk för förlust.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsbeslut och investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Nordea Node beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i rådgivningen.

Ersättningspolicy

För att upprätthålla sunt risktagande inom verksamheten har vi utformat en ersättningspolicy som tillämpas på samtliga anställda. Ersättningspolicyn anger att en anställds ersättningsnivå bland annat ska fastställas med hänsyn till dennes bidrag till hållbarhet och förutsatt att den anställde inte bidragit till eller uppmuntrat överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor